W grudniu 2019 r. Action osiągnął 175 mln zł skonsolidowanych obrotów – według wstępnych, szacunkowych danych. To o ok. 25 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 r., gdy bilans zamknął się w kwocie 132 mln zł.

Marża grupy wyniosła w grudniu ub.r. ok. 6,2 proc. W listopadzie i październiku ub.r. było to ok. 6,3 proc.

Rok wcześniej, w grudniu 2018 r., marża sięgnęła natomiast ok. 6,9 proc.

Podsumowując wstępne, szacunkowe dane za ostatnie miesiące, w IV kw. 2019 r. grupa Action wypracowała obroty na poziomie 493 mln zł. Rok wcześniej było to 417,4 mln zł, co oznacza poprawę o ok. 18 proc.