Przychody grupy kapitałowej Action w 2017 r. wyniosły 1,708 mld zł. Action S.A. jednostkowo wypracował natomiast 1,381 mld zł przychodów. Takie są wstępne, szacunkowe dane za ub.r.

Dla porównania grupa Action w 2016 r. osiągnęła 3,165 mld zł przychodów. Jednostkowy wynik Action S.A. wyniósł 2,585 mld zł.

W oparciu wstępny szacunek za ub.r. oznacza to spadki o 46 proc. r/r.

Warto przypomnieć, że 2017 r. był pierwszym pełnym rokiem spółki w restrukturyzacji. Postępowanie rozpoczęło się 1 sierpnia 2016 r. W ub.r. doszło również m.in. do konsolidacji w grupie kapitałowej.

Szczegółowy bilans 2017 r. Action przedstawi w końcu kwietnia br.