Organy skarbowe umorzyły postępowanie kontrolne w sprawie podatku VAT za grudzień 2008 r. – poinformował Action. Decyzję w tej sprawie wydał mazowiecki UCS 29 kwietnia br.

Wartość przedmiotu sporu wynosiła 6,76 mln zł.

W minionych latach sprawa krążyła między spółką, sądami i organami skarbowymi. Przypominając w telegraficznym skrócie: UKS wydał niekorzystną dla Actionu decyzję w 2014 r. Podtrzymała go kolejna instancja oraz WSA. W 2017 r. przyniosła skutek skarga kasacyjna spółki – NSA uchylił wyrok administracyjnego sądu wojewódzkiego. Ten zaś, gdy ponownie zastanowił się nad problemem, w kwietniu 2018 r. uchylił decyzję Izby Skarbowej podtrzymującą stanowisko UKS z 2014 r.

W konsekwencji w grudniu 2018 r. IAS uchyliła w całości decyzję UKS z 2014 r. i skierowała sprawę do ponownego rozpoznania. Wynik tego sądowo-urzędniczego ping ponga okazał się pomyślny dla Actionu. Dystrybutor już wcześniej opłacił w całości kwoty wynikające z decyzji organów skarbowych.

 

Sprawy na ponad 60 mln zł VAT czekają na rozstrzygnięcia

Nadal toczą się sprawy dotyczące decyzji ws. VAT z 2016 r., po których Action wystąpił do sądu o wszczęcie postępowania sanacyjnego.

W czerwcu 2016 r. dyrektor urzędu skarbowego w Olsztynie wydał decyzję ws. VAT za lipiec 2011 – styczeń 2012 r. na kwotę 22,6 mln zł. Obecnie w NSA czeka na rozpatrzenie skarga po niekorzystnym dla Actionu wyroku WSA z grudnia 2017 r.

W lipcu 2016 r. US w Warszawie zakwestionował prawidłowość rozliczeń VAT na sumę 36,6 mln zł za styczeń i luty 2013 r. W 2019 r. WSA uchylił decyzję IAS. W listopadzie 2019 r. sprawa wróciła do ponownego rozpoznania przez I instancję organów skarbowych.

Ponadto w styczniu 2018 r. warszawski UCS wydał decyzję na sumę 3,4 mln zł, dotyczącą VAT za sierpień – grudzień 2010 r. Sprawa jest obecnie w NSA.

Łączna wartość kwot wynikających z powyższych decyzji ujęta w księgach na koniec 2019 r. wynosiła blisko 73 mln zł.