Brak jest podstaw do odmowy prawa obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony – uznał warszawski UCS. Skarbówka sprawdzała rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania VAT-u za marzec, kwiecień i lipiec 2014 r. Trzy protokoły z badania ksiąg podatkowych doręczono spółce 18 maja. Nie oznaczają zakończenia wymienionych postępowań kontrolnych.

Action informuje, że wobec spółki toczą się jeszcze cztery inne postępowania kontrolne w sprawach podatkowych.