Do końca marca 2022 r. Action spłacił 86,289 mln zł wierzytelności układowych, uzgodnionych w układzie kończącym okres restrukturyzacji spółki. Układ uprawomocnił się w grudniu 2020 r. Tym samym znaczną część zobowiązań spółka spłaciła w pierwszym roku po wyjściu z sanacji. Do końca grudnia 2021 r. suma spłat wyniosła 82,406 mln zł.

Licząc od 1 kwietnia br. Actionowi pozostało do spłaty 106,612 mln zł wierzytelności układowych, które spółka musi uregulować do stycznia 2028 r. W kwocie tej oprócz płatności w PLN (które stanowią znaczącą większość) są też zobowiązania w innych walutach, wyliczone na podstawie wycen z końca marca br., stąd wraz ze zmianą kursów walut dokładna suma może się zmieniać.

W listopadzie 2021 r. Action ogłosił przegląd opcji strategicznych, obejmującej możliwość uzyskania finansowania kredytowego na wcześniejszą spłatę zobowiązań układowych spółki i tym samym wykonanie układu przed terminem. Jak wynika z informacji z konferencji wynikowej za 2021 r., opcja ta nadal jest rozważana.

W 2021 r. Action osiągnął 2,3 mld zł przychodów i 100 mln zł zysku netto przy 8,74 proc. marży. Spłata zobowiązań układowych spowodowała, że w 2021 r. grupa odnotowała ujemne przepływy pieniężne (-48,6 mln zł). Z pominięciem tego czynnika w 2021 r. byłoby 33,8 mln zł na plusie – według informacji zarządu.