Action w tym roku nadal spłaca należności, uzgodnione w kończącym sanację układzie z wierzycielami.

Od dnia uprawomocnienia się układu tj. od 15.12.2020 r. do 31.03.2023 r. Action spłacił w gotówce w sumie 80,144 mln zł, 1,916 mln euro i 3,972 mln dol. – poinformowała spółka w sprawozdaniu finansowym.

Biorąc pod uwagę kursy walut z I kw. br., jest to w sumie ok. 115 mln zł.

Kwoty te obejmują płatności jednorazowe (grupa II i III), dziesięć rat wypłaconych wierzycielom z grupy I i pierwszą część płatności na rzecz wierzycieli z grupy IV.

Z porównania danych z końca 2022 r. wynika, że w samym I kw. 2023 r. Action uregulował wierzytelności układowe w wysokości 2,5 mln zł, 75 tys. euro i 272 tys. dol.

Do zapłaty na dzień 31 marca 2023 r. tytułem układu pozostało łącznie spółce 61,917 mln zł, 1,553 mln euro i 5,167 mln dol. Po aktualnych kursach walut jest to w sumie ok. 90 mln zł.

W I kw. 2023 r. Action osiągnął 587 mln zł przychodów (+6,5 proc. r/r) i 9,2 mln zł zysku netto (-10 proc. r/r).