Sędzia komisarz zatwierdził drugi uzupełniający spis wierzytelności spółki, złożony przez zarządcę 25 października 2018 r. Postanowienie w tej sprawie wydał warszawski sąd rejonowy.

Według dokumentów z ub.r., uzupełnienie dotyczy kwoty ok. 340 tys. zł. Zasadniczy spis wierzytelności został złożony w sądzie w grudniu 2016 r. Uzupełniono go po raz pierwszy w 2017 r. (na sumę 1,86 mln zł). Były też inne modyfikacje.

Po zmianach na koniec 2018 r. suma wierzytelności Action objętych układem wynosiła blisko 380 mln zł.

W sierpniu 2019 r. Action złożył w sądzie nowe propozycje układowe, obejmujące warunki spłaty zadłużenia, uzgodnione z częścią wierzycieli na podstawie pisemnych porozumień. Tylko te propozycje będą przedmiotem głosowania. Zarząd spółki liczy, że nastąpi ono jeszcze w br.

Z wypracowaniem nowych propozycji układowych jest związana nowa prognoza finansowa Action, sięgająca 2028 r. Jest to czas wystarczający w ocenie zarządu do spłaty długu restrukturyzacyjnego w kwocie 240 mln zł.