Sprzedaż Actionu okazała się niższa kolejny miesiąc z rzędu (w ujęciu rok do roku). Otóż w grudniu 2022 r. według wstępnych, szacunkowych danych, obroty grupy wyniosły 222 mln zł. Jest to suma niższa o 5,9 proc. niż w grudniu 2021 r. (236 mln zł).

Z szacunków spółki wynika więc, że wszystkie trzy miesiące IV kw. 2022 r. cechowała niższa sprzedaż niż rok wcześniej (w listopadzie -5,6 proc. r/r, w październiku -2,2 proc. r/r).

Za to marża w grudniu 2022 r. okazała się najwyższa w IV kw. br., osiągając szacunkowo 8 proc. W listopadzie ub.r. wyniosła ok. 7,8 proc., a w październiku ub.r. ok. 7,2 proc.

Rok wcześniej, w grudniu 2021 r., marża wyniosła szacunkowo 7,7 proc.

Podsumowując szacunkowe obroty osiągnięte przez Action w ostatnich trzech miesiącach 2022 r., sprzedaż grupy w IV kw. ub.r. wyniosła ok. 676 mln zł. W porównaniu z IV kw. 2021 r. (706,4 mln zł obrotu) oznaczałoby to sprzedaż o ok. 4 proc. (ok. 30 mln zł) niższą.

Ostateczne wyniki za IV kw. 2022 r. oraz za cały 2022 r. Action poda w końcu marca br.

Po 3 kwartałach 2022 r. przychody Actionu osiągnęły wartość 1,7 mld zł.