Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zakwestionował rozliczenie przez Action 432 tys. zł CIT – informuje spółka. To rezultat kontroli obejmującej okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Spółce doręczono 10 września br. protokół z badania ksiąg podatkowych w ramach postępowania kontrolnego. Wymieniona kwota wynika z treści protokołu i oszacowania dokonanego przez spółkę.

Skarbówka kwestionuje prawidłowość ujęcia przychodów i kosztów wykazanych przez Action w związku z transakcjami zakupu i sprzedaży towarów z kontrahentami spółki.

Spółka poinformowała, że nie zgadza się z treścią protokołu i wniesie stosowne zastrzeżenia i wyjaśnienia.

Warto przypomnieć, że w tym roku Action wygrał wieloletni bój z organami skarbowymi w sprawie podatku z równie zamierzchłych czasów – chodziło o rozliczenie VAT za grudzień 2008 r. Po walce w urzędach i sądach mazowiecki UCS w kwietniu br. umorzył postępowanie, w którym wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 7 mln zł.