Warszawski sąd zarządził posiedzenie w sprawie rozpoznania układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli Actionu. Pochyli się nad tematem na posiedzeniu niejawnym – zgodnie z ograniczeniami związanymi z pandemią. Wniosek w tej sprawie złożył zarządca w porozumieniu ze spółką. Zarządzenie sądu nie określa terminu posiedzenia.

Rozprawa sądowa dotycząca zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami przez Action była zaplanowana na początek kwietnia, jednak z powodu pandemii została odwołana. Wcześniej, w lutym br., sędzia-komisarz stwierdził przyjęcie układu. Rozprawa w sądzie to kolejny etap w tej procedurze.
 

Trzy kroki do zakończenia sanacji
 
Zatwierdzenie układu przez sąd będzie kolejnym krokiem przybliżającym Action do zakończenia postępowania sanacyjnego.

Potem zostaną już tylko dwa: rozpatrzenie ewentualnych zażaleń (o ile się pojawią) na postanowienie o zatwierdzeniu układu oraz uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.