Kandydaci zostali zgłoszeni w związku ze zbliżającym się walnym zgromadzeniem akcjonariuszy (23 czerwca), na którym dojdzie do głosowania.

Wojciech Wietrzykowski, jeden z akcjonariuszy Actionu, zgłosił kandydatury Iwony Bocianowskiej i Marka Jakubowskiego, a także kandydatów na niezależnych członków rady (obecnie wchodzących w jej skład): Piotra Chajderowskiego i Karola Orzechowskiego.

Pozostali udziałowcy: Generali OFE wskazało jako kandydata Krzysztofa Kaczmarczyka, natomiast Aleksandra Matyka zgłosiła kandydaturę Moniki Laske.  

Piotr Chajderowski specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz strategii opartej na przejęciach i fuzjach. W latach 2009-2014 był wiceprezesem, a następnie prezesem OT Logistics. Wcześniej był związany ze spółką Nowy Przewoźnik (operator linii lotniczych Centralwings), gdzie ostatnio był prezesem zarządu (2008-2009).  

Karol Orzechowski jest prawnikiem, zajmuje się przekształceniami, fuzjami i przejęciami oraz doradztwem. W latach 2012-2014 działał jako wspólnik w kancelarii adwokackiej Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz SKA, a wcześniej współpracował z innymi kancelariami.

Iwona Bocianowska jest przewodniczącą rady nadzorczej Actionu, od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Wcześniej była prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Posiada licencję zarządcy nieruchomości. 

Marek Jakubowski to trener lekkiej atletyki, jest sekretarzem rady nadzorczej Actionu (od 2008 r. w radzie).

Krzysztof Kaczmarczyk to finansista z 17-letnim doświadczeniem w międzynarodowych bankach inwestycyjnych i globalnych korporacjach. Ma duże doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw, analiz finansowych i procesach fuzji i przejęć. 

Monika Laske prowadzi kancelarię adwokacką. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Instytutu Informatyki Śledczej od 2008 r. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Ma bogate doświadczenie w zakresie konsultowania i negocjowania transakcji handlowych, przejęć i przekształceń firm.

 

Piotr Kosmala, obecny członek rady, poinformował, że rezygnuje z ubiegania się o ponowny wybór. Jako powód wskazał zmiany w planach zawodowych.