Zarząd Actionu zdecydował o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych. Będzie analizował możliwości współpracy, dotyczącej uzyskania finansowania kredytowego na spłatę zobowiązań układowych spółki. Celem jest wcześniejsze wykonanie układu.

Jak zapowiedziano, w ramach przeglądu zarząd oceni uwarunkowania rynkowe i formy możliwej współpracy na podstawie umowy kredytowej.

Celem spółki jest wcześniejsza spłata zobowiązań objętych układem, z częściowym finansowaniem tychże zobowiązań.

Gdyby cały proces zakończył się pomyślnie, Action mógłby wcześniej wykonać układ.

Mija już blisko rok od zakończenia sanacji

Już blisko rok temu, w połowie grudnia 2020 r., dystrybutor zakończył postępowanie sanacyjne, a w styczniu 2021 r. rozpoczął pierwsze spłaty wierzycieli w ramach wykonania układu.

Według harmonogramu uzgodnionego w układzie regulowanie zobowiązań w największej grupie wierzycieli potrwa przez ponad 7 lat. Początkowa wartość długu restrukturyzacyjnego wynosiła ok. 240 mln zł.

Od połowy grudnia do końca II kw. 2021 r. Action spłacił wierzycielom z głównej grupy blisko 60 mln zł, 1,2 mln euro i 1,8 mln dol.

Action pozbawiony ciężaru wierzytelności układowych mógłby lepiej wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, choć i tak biznes spółki wyraźnie rośnie w br. W I poł. 2021 przychody grupy wzrosły o 11,7 proc. r/r, do ponad 1 mld zł, przy rekordowej marży na poziomie 8,56 proc. Zysk netto wzrósł 13-krotnie do 62,3 mln zł.