Action zwiększył przychody w III kw. 2022 r. o 6,6 proc., do 577,1 mln zł (wzrost o ponad 35 mln zł r/r). Zysk netto wzrósł o 17,9 proc., do 12,7 mln zł.

Grupa utrzymała marżę brutto na sprzedaży na poziomie 8,61 proc., czyli niewiele niższym niż rok temu (8,69 proc.). Marża EBIT spadła natomiast do 1,82 proc. z 2,5 proc. przed rokiem.

Jak Action szykuje się na recesję

Trzeci kwartał 2022 r był czasem dopracowania strategii, która będzie odpowiedzą na nadchodzącą recesję – informuje spółka. Jak poinformowano, grupa zoptymalizowała procesy, podniosła poziom kontroli kosztowej, zwiększyła efektywność. Do tego zainwestowała w nowe projekty związane z rozwojem biznesu e-commerce B2B i B2C.

„Naszym zdaniem realizowana strategia da opór nadciągającej recesji” – podkreśla prezes Actionu Piotr Bieliński.

„Cały czas rozwijamy sprzedaż poprzez Internet w różnych modelach współpracy z partnerami B2B bądź bezpośrednio w biznesie B2C. W części sprzedaży produktów zaawansowanych, realizowanych przez Action Business Center, trzeci kwartał był czasem przygotowania się do rozmaitych szkoleń dla klientów B2B, które obecnie realizujemy” – mówi szef grupy.

Wielobranżowa oferta wzmocniona analityką

Wiceprezes Sławomir Harazin informuje natomiast, że Action w III kw. rozwijał nowe grupy produktowe, by uczynić swój biznes i wyniki jeszcze stabilniejszymi.

„Trzeci kwartał to kontynuacja pracy nad modelem organizacji, która dzięki wielobranżowej ofercie będzie opierała się sezonowości. Stąd wdrażanie coraz to nowych kategorii produktowych i zaawansowanej analityki. Jesteśmy przekonani, że mocno zdywersyfikowane i ciekawe portfolio połączone z łatwą integracją systemów w kraju i poza naszymi granicami to klucz do sukcesu dla naszych partnerów” – mówi wiceprezes.

W III kw. br. większość przychodów ze sprzedaży Actionu była związana ze sprzedażą sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz akcesoriów IT.

275 mln zł zapasów

Przed IV kw. br. Action powiększył magazyn do blisko 275 mln zł – jest to o 20 proc. więcej niż przed rokiem oraz o 10 proc. wobec końca II kw. br.

Wydatki na wynagrodzenia wyższe o jedną piątą

Sporo wzrosły koszty świadczeń pracowniczych Actionu – w okresie 3 kwartałów 2022 r. wydatki na wynagrodzenia były wyższe o ponad 6 mln zł (+17 proc.) niż rok wcześniej, sięgając 44,2 mln zł. Łącznie z ZUS-em koszty urosły o 20 proc., do blisko 53 mln zł. Action zmniejszył natomiast koszty finansowe.

50 mln zł środków pieniężnych

Action na koniec III kw. br. miał ponad 50 mln zł środków pieniężnych wobec ponad 40 mln zł przed rokiem. Przepływy pieniężne netto wyniosły blisko 0,6 mln zł, rok wcześniej były 64 mln zł na minusie w związku ze spłatą zobowiązań układowych.