Action zaktualizował prognozę finansową na najbliższe lata. Wyjaśnia, że korekta okazała się konieczna w związku z ostatecznym sprecyzowaniem propozycji układowych, złożonych w sądzie w sierpniu 2019 r.

Nowa prognoza uwzględnia wysokość i czas spłaty wierzytelności zgodnie z nowymi propozycjami. Obejmuje lata 2019 – 2028. Poprzednia prognoza, z października 2018 r., dotyczyła okresu 2018 – 2024.

Lata stabilizacji

Nowe założenia przewidują w najbliższych latach stabilizację wyników finansowych spółki i generowanie zysków. W minionych latach restrukturyzacji znacznie zmniejszyły się obroty w porównaniu z okresem sprzed 2016 r.

Na 2019 r. zarząd Actionu prognozuje 1,592 mld zł przychodów ze sprzedaży, 106,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (6,7 proc. marży), zysk operacyjny 4,2 mln zł, zysk brutto 4,1 mln zł, a EBIDTA powinna wynieść 12,77 mln zł.

Od 2020 r. prognozowany jest wzrost rentowności. Przychody ze sprzedaży mają utrzymać się na poziomie blisko ok. 1,6 mld zł rocznie. Przewidywane jest ok. 114 mln zł zysku brutto na sprzedaży (7,2 proc. marży) oraz ok. 9,2 – 9,5 mln zł zysku operacyjnego.

Zysk brutto zgodnie z prognozą do 2024 r. będzie przekraczał 9 mln zł rocznie (na poziomie ok. 9,2 – 9,5 mln zł), a w kolejnych latach wyniesie ok. 7,7 mln zł.

EBIDTA do 2028 r. powinna utrzymać się na poziomie ok. 17,5 – 16,9 mln zł.

W porównaniu z poprzednią, zeszłoroczną prognozą, w nowej zarząd zakłada niższą rentowność w 2019 r. – wcześniej przewidywano 7,5 proc. marży brutto przy przychodach 1,54 mld zł, a także większe liczby po stronie zysków.

Do 2024 r. (dalej nie sięgała poprzednia prognoza) wskaźniki w zaktualizowanej prognozie są nieznacznie niższe lub zbliżone do poprzedniej. Np. wcześniej zakładano, że marża brutto od 2020 r. sięgnie 7,5 proc. przy przychodach ponad 1,6 mld zł.