Action przejmie cztery spółki zależne: Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych spółek na Action.

W opinii zarządu Action zainicjowany proces łączenia ma stanowić kolejny etap realizacji planu restrukturyzacji spółki. „Głównymi celami tych działań jest: a) zwiększenie marży ze sprzedaży poprzez pominięcie w łańcuchu dystrybucyjnym spółek zależnych prowadzących sprzedaż detaliczną, b) rozszerzenie kręgu odbiorców dzięki przejęciu kontrahentów spółek zależnych, c) usprawnienie funkcjonowania w zakresie aktywności prowadzonych przez Spółki zależne objęte zamiarem połączenia, d) uporządkowanie struktury w ramach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji e) dalsze obniżenie kosztów jej działalności” – poinformowała spółka.

W związku z tym, że Action jako spółka przejmująca posiada bezpośrednio 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółek Actina i Gram.pl oraz pośrednio w kapitale spółek Sferis i Retailword, łączenie będzie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego.