Krzysztof Kaczmarczyk, Adam Świtalski i Piotr Chajderowski weszli do komitetu audytu w nowej 3-letniej kadencji. Powołała ich rada nadzorcza Actionu.

Przewodniczącym ponownie został Piotr Chajderowski. Jest ekspertem ds. restrukturyzacji i strategii opartej na przejęciach i fuzjach. Był m.in. prezesem OT Logistics oraz szefem spółki Nowy Przewoźnik – operatora linii lotniczych Centralwings.

Adam Świtalski przez wiele zajmował się doradztwem finansowym i nadzorowaniem projektów konsultingowych, finansowych, prawnych i IT dla firm z różnych sektorów. Pracował w funduszach inwestycyjnych, kancelariach prawnych i gospodarczych.

Krzysztof Kaczmarczyk specjalizuje się w finansach i rachunkowości. Ma doświadczenie m.in. z KGHiM, Emitela, TP SA i instytucji finansowych, jak Credit Suisse i Deutsche Bank.