Action w II kw. 2023 r. odnotował spory spadek zysku netto (-29,4 proc. r/r), przy przychodach nieznacznie niższych niż przed rokiem (-0,8 proc.). Marża brutto na sprzedaży przekroczyła natomiast kolejną granicę, rosnąc do ponad 9 proc. – według wstępnych, szacunkowych danych dla grupy kapitałowej.

Wybrane, wstępne szacunkowe dane za II kw. 2023 r. i I półrocze 2023 r.

II kwartał 2023 r., grupa kapitałowa Action (tys. zł)

 II kw. 2023 r. szacunekII kw. 2022 r.Różnica
Przychody ze sprzedaży560 030564 396-0,8%
Zysk brutto ze sprzedaży50 48548 8653,5%
Marża9,01%8,66%0,35 pp
Zysk netto5 2857 482-29,4%

W spółce Action SA jednostkowo przychody były szacunkowo o ponad 6 mln zł niższe niż dla całej grupy. Mniejsza była również marża. Zatem spółki zależne dołożyły kilka mln zł sprzedaży w II kw. br. i poprawiły przy tym rentowność. Warto przypomnieć, że w czerwcu br. Action kupił 55 proc. udziałów w Bron.pl.

II kwartał 2023 r., jednostkowo Action SA (tys. zł), dane szacunkowe
Przychody ze sprzedaży: 553 887
Zysk brutto ze sprzedaży: 48 097
Marża: 8,68%
Zysk netto roku obrotowego: 5 246

W podsumowaniu całego I półrocza 2023, uwzględniając szacunki za II kw. br., przychody grupy, jak i marża okazały się wyższe rok do roku, zysk netto spadł natomiast o 18 proc.

I poł. 2023 r., grupa kapitałowa Action (tys. zł)

 I poł. 2023 r. szacunekI poł. 2022 r.Różnica
Przychody ze sprzedaży1 146 2731 115 2632,8%
Zysk brutto ze sprzedaży101 58497 3754,3%
Marża8,86%8,73%0,13 pp
Zysk netto14 54117 759-18,1%

I poł. 2023 r., jednostkowo Action SA (tys. zł), dane szacunkowe
Przychody ze sprzedaży: 1 140 130
Zysk brutto ze sprzedaży: 99 146
Marża: 8,70%
Zysk netto roku obrotowego: 14 899

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie, który zostanie opublikowany w końcu września br.

W I kw. 2023 r. Action osiągnął 587 mln zł skonsolidowanych przychodów (+6,5 proc. r/r), 8,71 proc. marży (-0,10 pp r/r) i 9,2 mln zł zysku netto (-10 proc. r/r).