Action połączy się z Activebrand – krakowską spółką z o.o., którą kontroluje w 100 proc.

Zamiar fuzji zapowiedziano w marcu br. Teraz uzgodniono plan połączenia. Cały majątek Activebrand zostanie przeniesiony na Action SA. Jego wartość na dzień 30 kwietnia br. określono na… 0,00 zł. Taką kwotę ustalono w oparciu o metodę wartości księgowej netto (wartość aktywów netto).

„Bardzo znaczące oszczędności” dzięki konsolidacjom

Zarząd uzasadniając wchłonięcie spółki zależnej wskazuje na koncepcję konsolidacji przyjętą w planie restrukturyzacji (w okresie sanacji spółki w latach 2016 – 2020). W 2017 r. Action przejął cztery spółki zależne: Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl.

„W ocenie zarządu restrukturyzacja spółki wiąże się nie tylko z działaniami jednorazowymi ukierunkowanymi na minimalizację kosztów i usprawnianie funkcjonowania, ale przede wszystkim ze stałym procesem zgodnym z tymi wytycznymi” – stwierdza zarząd Actionu.

Twierdzi, że dzięki dotychczasowym konsolidacjom uzyskano „bardzo znaczące oszczędności i usprawnienia funkcjonowania w ramach struktury całej grupy”.

Wyjaśnia też, że w związku z wykonaniem układu z wierzycielami (Action spłaca długi wg uzgodnień układu) konieczna jest kontynuacja działań ukierunkowanych na minimalizację kosztów i zwiększanie efektów synergii.

Action dzięki połączeniu zakłada ograniczenie kosztów funkcjonowania grupy, szczególnie osobowych i finansowych. Ten krok ma też umożliwić uporządkowanie struktury i usprawnienie funkcjonowania grupy.

Activebrand przyczółkiem do ekspansji na rynek zoo

Activebrand powstał w 2012 r. Po kilkuletnim okresie wygaszenia działalności, w 2020 r. weszła w biznes sprzedaży artykułów dla zwierząt, zwłaszcza poprzez e-sklep krakvet.pl. Najpierw z MW Assets Management jako współudziałowcem, a w 2021 r. przejęła tę działalność w 100 proc. W 2020 r., gdy Activebrand prowadził aktywnie biznes przez kilka miesięcy, osiągnął 2 mln zł przychodów.

Action twierdzi, że działalność Activebrand umożliwiła poznanie rynku produktów dla zwierząt. Zdaniem zarządu może to zostać wykorzystane w dalszej aktywności w tym obszarze prowadzonej bezpośrednio przez Action SA. Spółka zapowiedziała wynajem nowego magazynu m.in. po to, aby usprawnić sprzedaż produktów dla zwierząt.