Action podpisał aneks do umowy z Pekao SA, który umożliwia otwarcie linii na gwarancje i akredytywy. Mianowicie bank zobowiązał się do otwierania na rzecz Action odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych oraz na otwieranie akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym, do maksymalnej łącznej wysokości 10 mln zł. Pekao na zlecenie spółki może m.in. udzielać gwarancji zabezpieczających zapłatę za zakupione od dostawców Actionu towary lub usługi.

Kwota limitu może być wielokrotnie podwyższana do maksymalnej łącznej wysokości 21 mln zł oraz obniżana do 1 mln zł na wniosek spółki.

Na podstawie powyższej umowy Action może składać zlecenia udzielenia gwarancji i otwarcia akredytyw do 31 stycznia 2019 r.