W marcu 2021 r. Action osiągnął 204 mln zł obrotów – według wstępnych, szacunkowych danych dla całej grupy kapitałowej. Bilans jest wyższy o 15 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. (177 mln zł).

Skonsolidowana marża marcu br. wyniosła szacunkowo ok. 6,9 proc. W lutym br. było to ok. 6,7 proc. (przy obrotach 166 mln zł), a w styczniu br. ok. 7,1 proc. (158 mln zł).

Rok temu w marcu 2020 r. marża wyniosła ok. 6,6 proc., więc dane z minionego miesiąca wskazują na poprawę marżowości Actionu przy większej sprzedaży.

Ponad pół miliarda złotych w całym kwartale

Podsumowując wstępne, szacunkowe obroty grupy Action za styczeń, luty i marzec br., suma za I kwartał 2021 r. wynosi 528 mln zł. Przed rokiem w I kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody Actionu wyniosły 467,55 mln zł. Zatem tegoroczna sprzedaż w I kw. mogła być większa o ok. 60 mln zł (ok. 13 proc.) – wynika ze wstępnych danych.