Według zarządu negatywne zdarzenia są związane ze spadkiem marż w przetargach, w których Action składał oferty w połowie 2015 r., a realizował w końcu 2015 r. „Dodatkowo, walka cenowa i utrzymanie rynku zbytu wymusiły zmiany w strukturze sprzedaży tj. zaszła konieczność przesunięcia sprzedaży do nisko marżowej branży detalicznej i związanej z tym koncentracji na mocno dominujących producentach. Wyżej wskazane czynniki w istotny sposób wpłynęły na wyniki spółki, w związku z tym Emitent podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych na 2015 r.” – informuje zarząd.

Według prognozy finansowej z października 2015 r. skonsolidowane przychody Actionu miały wynieść w 2015 r. 5,302 mld zł, a zysk netto 40 mln zł.

Wówczas oznaczało to wynik słabszy niż w 2014 r. oraz korektę prognozy w dół, co zarząd wyjaśniał m.in. opóźnieniem wejścia w życie zmian w podatku VAT, brakiem premier innowacyjnych produktów i nasilającą się konkurencja cenową na rynku.

Problemy miały zostać złagodzone poprzez zmiany organizacyjne, zmiany w strukturze sprzedaży i lepsze wykorzystanie istniejących kanałów zbytu.