Według nowej prognozy skonsolidowane przychody Actionu wyniosą w 2015 r. 5,676 mld zł, a zysk netto – 62,09 mln zł. Poprzednio, w kwietniu ub.r., zarząd zakładał osiągnięcie w br. 5,995 mld zł przychodów i 80,93 mln zł zysku netto. Oznacza to korektę w dół odpowiednio o 5,3 proc. i 23,3 proc.

Dla porównania w 2014 r. grupa wypracowała 5,445 mld zł przychodów i 69,92 mln zł zysku netto. 

Zarząd wyjaśnia, że na korektę prognozy złożył się szereg czynników zewnętrznych, takich jak opóźnienie wejścia w życie zmian w podatku VAT (chodzi zapewne o tzw. odwrócony VAT na telefony, laptopy, tablety i konsole), brak premier innowacyjnych produktów, nasilająca się konkurencja cenowa na rynku.

Spółka zapowiada zarówno zmiany w organizacji, jak i ofercie:
„W odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia, zarząd podjął działania mające na celu ochronę przed negatywnymi zmianami na rynku. Składają się na to zarówno zmiany organizacyjne, jak i istotna modyfikacja oferty produktowej, zakładająca m.in. rozszerzenie o produkty z segmentu innego niż IT oraz lepsze wykorzystanie istniejących kanałów sprzedaży.” – informuje zarząd Actionu.