W pierwszym półroczu 2021 przychody ze sprzedaży grupy Action wzrosły o 11,7 proc. r/r, do ponad 1 mld zł, a marża osiągnęła rekordowy poziom 8,56 proc. wobec 6,0 proc. przed rokiem. Zysk netto wzrósł 13-krotnie do 62,3 mln zł.

„Action znów jest na wznoszącej fali” – mówi prezes Piotr Bieliński.

Sławomir Harazin, wiceprezes Actionu, komentuje, że wzrost jest wynikiem nowej strategii, na którą składa się zróżnicowana oferta produktów IT i spoza IT, zaawansowana logistyka, nowoczesne systemy informatyczne i rozbudowane działania marketingowe. Jednocześnie spółka rozwija segment VAD.

W ocenie zarządu największy wpływ na wyniki I poł. 2021 r. miał zwiększony popytu na towary oferowane przez grupę, jak i pozytywne skutki restrukturyzacji zakończonej w grudniu 2020 r. po prawomocnym zatwierdzeniu układu z wierzycielami.

Do wzrostu zysku przyczyniło się natomiast zakończenie kontroli skarbówki i uwolnienie rezerw.

Jak informuje spółka w sprawozdaniu finansowym, łączna wartość zobowiązań wynikających z decyzji organów skarbowych, będących przedmiotem postępowań sądowych i prowadzonych postępowań dotyczących podatku VAT i CIT, ujęta w księgach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 18,3 mln zł. Kwota ta uwzględnia aktualny stan rezerw na te zobowiązania, zgodnie ze stopniem redukcji wynikającym z układu, oraz dokonane dotychczas spłaty rat układowych.

Action od 15 grudnia 2020 r. (uprawomocnienie się układu) do 30 czerwca 2021 r. spłacił wierzycielom z głównej grupy blisko 60 mln zł, 1,2 mln euro i 1,8 mln dol.

28 mln zł na wynagrodzenia

Wzrosły koszty wynagrodzeń w grupie. W minionym półroczu wyniosły blisko 28 mln zł (łącznie z ZUS) wobec 23,8 mln zł przed rokiem. Sporo więcej Action przeznaczył również na reklamę (blisko 3,5 mln zł wobec 1,9 mln zł).

Sama spółka Action SA wydała w I poł. br. 1,4 mln zł na inwestycje.

Większy magazyn

Wartość zapasów na koniec czerwca br. (blisko 192 mln zł) utrzymała się na poziomie z końca 2020 r. (191 mln zł), była natomiast znacznie większa niż w czerwcu 2020 r. (152,5 mln zł), gdy pandemiczny popyt czyścił magazyny dystrybutorów.

Wybrane dane finansowe Grupy Action za I półrocze 2021 r.

 
tys. złII kwartał 2021 r.II kwartał 2020 r.zmiana rdr%I poł. 2021 r.I poł. 2020 r.zmiana rdr%
Przychody533 867480 47753 39011,11 059 184948 031111 15311,7
Koszty operacyjne31 40825 2126 19624,6 60 12851 5508 57816,6
EBITDA55 7494 79850 9511062 73 8328 60865 224
Zysk netto43 9943 24440 7501256 62 3054 81957 486