Warszawski sąd okręgowy przypieczętował porozumienie Actionu i Atos Polska, kończące sporne sprawy dotyczące wzajemnych roszczeń. W dniu 22 maja br. zatwierdził ugodę zawartą w sądowym postępowaniu mediacyjnym z udziałem obu spółek.

Ugoda dotyczy pozwu Atosa wobec Actionu z 2016 r. o zapłatę 26,4 mln zł z tytułu kar umownych oraz pozwu Actionu wobec Atosa z 2017 r. w sprawie uregulowania 2 mln zł wynagrodzenia z tytułu umowy podwykonawczej.

Spółki zawierając ugodę wzajemnie zrzekły się roszczeń w tych postępowaniach.  

W związku z zatwierdzeniem ugody przez sąd postępowanie w sprawie roszczenia Atos Polska wobec Actionu zostało umorzone – poinformowała spółka z Zamienia.