Iwona Bocianowska, Marek Jakubowski, Piotr Chajderowski, a także Adam Świtalski i Krzysztof Kaczmarczyk jako niezależni członkowie rady nadzorczej zostali wybrani na nową kadencję przez zgromadzenie akcjonariuszy. Obejmuje ona okres od 20 lipca 2022 r. do 19 lipca 2025 r.

Cała piątka zasiadała również w radzie nadzorczej poprzedniej kadencji (od 2019 r.), która przypadła na czas finalizacji postępowania sanacyjnego Actionu (zakończyło się uprawomocnieniem się układu w grudniu 2020 r.).

Iwona Bocianowska jest przewodniczącą rady nadzorczej Actionu. Posiada licencję zarządcy nieruchomości. W latach 1995 – 2007 była prezesem spółdzielni budowlano – mieszkaniowej „Klub Dwustu”. Od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Zasiada w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, pełniła funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach budowlanych.

Marek Jakubowski jest trenerem lekkiej atletyki – w latach 1970 – 1995 w Legii Warszawa, a od roku 1997 r. w Polskim Związku Lekkiej Atletyki jako trener kadry w biegach.

Piotr Chajderowski specjalizuje się w restrukturyzacjach i budowie strategii opartej na przejęciach i fuzjach. Obecnie jest m.in. przewodniczącym rady nadzorczej w spółce Port Lotniczy Łódź i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej w Newagu. W latach 2009-2014 pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa OT Logistics. Był też m.in. prezesem spółki Nowy Przewoźnik – operatora linii lotniczych Centralwings, pełnił funkcje zarządzające w zakładach metalurgicznych Skawina.

Krzysztof Kaczmarczyk jest ekspertem od finansów i rachunkowości. Ma kilkunastoletnie doświadczenie nadzorcze w ponad 30 spółkach. Od 2021 r. jest prezesem spółki biotechnologicznej Mabion. W latach 2016-2018 był doradcą zarządu KGHM, a od 2012 r. do 2015 r. wiceprezesem zarządu ds. strategii i rozwoju w Emitelu, a w latach 2008-2010 w był w TP SA, m.in. jako dyrektor pionu strategii i rozwoju. Pełnił także funkcje kierownicze w instytucjach finansowych.

Adam Świtalski jest partnerem w dwóch kancelariach prawnych i gospodarczych. W ramach działalności kancelaryjnej zajmował się w głównie doradztwem finansowym. Działa na rynku nieruchomości, ma doświadczenie w pracy w funduszach inwestycyjnych. Nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa. Był dyrektorem ds. strategii grupy OT Logistics. Związany także z EY, MDDP i ITSG.