Zarząd Actionu poinformował, że podjął decyzję o rozwiązaniu i likwidacji spółki zależnej Action (Guangzhou) Trading Co. Działała od 2016 r. i zajmowała się handlem hurtowym artykułami spożywczymi w Chinach. Action jest jej jedynym wspólnikiem.

Decyzja wpisuje się w działania restrukturyzacyjne, polegające na rezygnacji z mniej rentownych kanałów sprzedaży – komunikuje spółka.

Zarząd wyjaśnia, że wpływ na ten krok miała aktualna sytuacja ekonomiczna na świecie spowodowana przez Covid-19 i związane z tym ograniczenia w handlu z Chinami. W rezultacie doszło do minimalizacji transakcji między Action SA oraz Action (Guangzhou) Trading Co. Ltd.

„Wobec zaistniałej sytuacji oraz niepewności co do dalszego rozwoju możliwości handlu z Chinami w opinii zarządu niezasadne jest utrzymanie zależnej spółki handlowej na terytorium Chin” – komunikuje zarząd Actionu.

4 lata prób rozwoju w Chinach

Action uruchomił projekt Active&Food obejmujący dostawy produktów spożywczych na rynek chiński w 2016 r. (jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sanacyjnego). Był to element strategii rozwoju nowych, wysokomarżowych kanałów sprzedaży w obliczu topniejących marż w dystrybucji IT. Dostawy na rynek chiński obejmowały asortyment o długim terminie przydatności do spożycia.

„Jeśli ten biznes wyjdzie, będziemy na rynku, na którym mieszka 1,2 mld ludzi, sprzedając szybko rotujący produkt, na który zawsze będzie popyt” – mówił w 2016 r. prezes Piotr Bieliński.

Jednak biznesu nie udało się rozkręcić w takiej skali, jak na to liczył na to dystrybutor. Sygnalizował, że rozwój chińskiej spółki spowalniają przeciągające się procedury certyfikacji produktów, biurokracja, jak również rosnące ceny polskiej żywności.
W 2018 r. zarząd Actionu przyznał, że bierze pod uwagę możliwość rezygnacji z chińskiego biznesu.