Action w końcu października br. ogłosił program nabywania akcji własnych i w niecały miesiąc kupił już papiery za ok. 1,45 mln zł, korzystając z limitu 20 mln zł, który przysługuje mu na ten cel na najbliższe 5 lat, do września 2027 r.

W wyniku transakcji jak dotąd kupiono 103,6 tys. akcji własnych, stanowiących ponad 0,5 proc. udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów. Zarząd w ramach programu skupu może nabyć maksymalnie trochę ponad 2 mln papierów.

Akcje mogą być skupowane m.in. w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki, dalszej odsprzedaży, wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje i in.

W dniu 23.11 na zakończenie notowań na GPW udziały firmy z Zamienia wyceniano na 14 zł za szt.

Według wstępnych, szacunkowych danych Action miał w III kw. br. 577,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 6,6 proc. r/r) i 12,2 mln zł zysku netto (wzrost o 17,9 proc. r/r).