W ramach kontraktu firmy dostarczą „klaster serwerów obliczeniowych na potrzeby realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA).” Zamówienie obejmuje ponad 1 tys. serwerów. Jedynym kryterium wyboru była cena. W postępowaniu złożono 7 ofert. Mniej punktów niż konsorcjum Actionu i Megatela uzyskali Tradex Systems, Koncept i Wasko. Nie przyznano punktów takim firmom jak Itprojekt, Qumak oraz konsorcjum firm Immitis, Format oraz Maxto.