Action zapewnia, że nowe propozycje układowe uwzględniają interesy wszystkich grup wierzycieli i analizy firm doradczych: KPMG – rekomendowanej przez wierzycieli i EY – wybraną przez Action. Zawarcie układu będzie możliwe po tym, jak sędzia-komisarz zatwierdzi spis wierzytelności. Spółka przyjmuje, że na spłatę wierzycieli zostanie przeznaczone w sumie 200 mln zł.

Action, tak jak informował na początku kwietnia, proponuje podział wierzycieli na 5 grup: I – główna, II – drobni wierzyciele (do 50 tys. zł), III – wierzyciele, o których mowa w art. 160 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego (zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne), IV – współpracujący wierzyciele handlowi, którzy po otwarciu postępowania sanacyjnego udzielali spółce wsparcia handlowego, V – wierzyciele finansowi (głównie obligatariusze, posiadający obligacje Actionu wyemitowane w 2014 r. na kwotę 100 mln zł).

Pierwszej grupie Action proponuje spłatę głównej należności w 48,62 proc., w 20 ratach kwartalnych. Pozostała część wierzytelności oraz odsetki zostaną umorzone.

Grupa druga zostanie spłacona w całości (bez odsetek).

Grupa trzecia zostanie spłacona w całości (w tym należności główne i poboczne).

Wierzyciele z grupy czwartej, czyli współpracujący, otrzymają 54,2 proc. głównej należności, w 20 ratach kwartalnych. Reszta wierzytelności oraz odsetki zostaną umorzone.

Wierzycielom z grupy piątej – finansowym – Action proponuje spłatę 36,07 proc. należności głównej oraz umorzenie pozostałej części i odsetek. W tym przypadku spłata nie nastąpi w ratach, lecz od razu w całości.

– Wszystkie grupy naszych wierzycieli dostają więcej, albo szybciej, niż dostaliby w scenariuszu likwidacji przedsiębiorstwa – zapewnia Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Actionu.

Dodaje, że wspierający wierzyciele handlowi uzyskają bonus za to, że pomogli spółce w trudnej sytuacji. – Z drugiej jednak strony przejmują nasze ryzyka związane z brakiem uregulowanych jeszcze spraw podatkowych – mówi Sławomir Harazin. W tej grupie (IV) są wierzyciele, którzy udzielali Action wsparcia handlowego w postaci świadczeń pieniężnych, dodatkowych do umowy sprzedaży – jak obniżka ceny produktów i wynagrodzenie przyznane spółce w związku z osiągnięciem określonych wyników handlowych albo promocji produktów.

Wiceprezes podkreśla, że wierzyciele finansowi, czyli głównie obligatariusze, dostają zwrot pieniędzy od razu, unikając potem ryzyka związanego z sytuacją spółki.  

Spółka zapewnia, że nie chce obciążać też tym ryzykiem wierzycieli, którym proponuje spłatę ratalną, dlatego też w ich wypadku Action postuluje zabezpieczenia spłat.

Nowe propozycje zasadniczo różnią się od opisanych w 2016 r. w planie restrukturyzacyjnym. Zmodyfikowano również założenia z grudnia 2017 r.