Wyrok WSA uchylający decyzję IAS wobec Actionu w sprawie VAT za styczeń i luty 2013 r. uprawomocnił się. Sprawa wraca do organów administracji skarbowej.

WSA w marcu 2019 r. uchylił w całości decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z marca 2018 r., która utrzymała w mocy decyzję izby skarbowej z lipca 2016 r. Kontrolerzy uznali wówczas, że Action zawyżył podatek naliczony do odliczenia o 36,6 mln zł (ok. 37 mln zł z odsetkami).

Według Actionu podstawą uchylonej decyzji były nieprawidłowości w rozliczeniach innych podmiotów, które nigdy nie były kontrahentami spółki i występowały na wcześniejszych etapach obrotu.

Decyzja warszawskiej skarbówki to jedna z dwóch – drugą wydał urząd skarbowy w Olsztynie na sumę 22,6 mln zł, po których Action złożył w sądzie wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ruszyło 1 sierpnia 2016 r.