Zarząd Action SA poinformował, że 24 września zdecydował o likwidacji Action Europe GmbH. Wyjaśnia, że wskutek przedłużającego się ze względów formalnych postępowania sanacyjnego Action SA niemiecka spółka miała ograniczony dostęp do finansowania – ubezpieczyciele wycofali limity, mniejsza była dostępność do środków bankowych. Dlatego jej biznes zaczął tracić na rentowności, mimo że Action Europe przeszedł restrukturyzację i działał już w nowym modelu biznesowym.

Od marca br. poszukiwano inwestora dla Action Europe, ale ostatecznie nie doszło do porozumienia z podmiotem zainteresowanym przejęciem udziałów.

– O tym, że na przyszłość Action Europe cieniem kładą się ograniczenia narzucone przez postępowanie sanacyjne wobec Action SA, informowaliśmy już w marcu tego roku. Ta niekorzystna sytuacja pogłębiała się coraz bardziej w ostatnich miesiącach. Analizując na bieżąco wszelkie wskaźniki finansowe Action Europe, a także negatywne konsekwencje przedłużającej się sanacji w Action SA uznaliśmy, że priorytetem jest dziś dla nas wykonanie w 100 proc. planu restrukturyzacyjnego – wyjaśnia Sławomir Harazin, wiceprezes Action SA.

Zapewnia, że Action SA dzięki działalności eksportowej jest w stanie przejąć w bardzo dużym stopniu dotychczasowy biznes Action Europe, przy okazji uzyskując wyższą efektywność kosztową.

– Dzięki zrestrukturyzowanym i w pełni rozwiniętym kanałom sprzedaży eksportowej, będziemy przenosić dotychczasowy biznes Action Europe do Polski. To dla naszych zagranicznych partnerów informacja, że nadal będziemy oferować te same produkty, w dobrych cenach, a więc ciągłość współpracy zostanie utrzymana – dodaje Sławomir Harazin.

Zarząd podkreśla, że decyzja o likwidacji spółki zależnej stanowi najkorzystniejszą obecnie formę dezinwestycji i wpisuje się całkowicie w założenia planu restrukturyzacyjnego Action S.A. w zakresie konsolidacji grupy kapitałowej i rezygnacji z mniej rentownych kanałów sprzedaży. Celem spółki jest jak najszybsze zakończenie postępowania sanacyjnego, zawarcie układu z wierzycielami i skoncentrowanie się na jego wykonaniu. Ostatnio poczyniono kolejny krok w tym kierunku, składając w sądzie propozycje układowe.

W związku z podjętą decyzją ws. Action Europe spółka podejmie stosowną uchwałę i dalsze czynności zmierzające do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.

Action Europe został przejęty przez Action SA w 2013 r. Spółka została zbudowana na bazie majątku znajdującej się w upadłości firmy Devil. Za 2/3 udziałów Action zapłacił 1,6 mln euro. W 2014 r. przejął pozostałe 1/3. Strategicznym celem była budowa silnego, lokalnego dystrybutora, operującego na bazie kontraktów pozyskanych od producentów obecnych na największym europejskim rynku dystrybucji IT. Action Europe ma siedzibę w Brunszwiku w Dolnej Saksonii. Dysponuje własnym centrum logistycznym o powierzchni 9 tys. m kw. W 2017 r. spółka wypracowała 114 mln euro obrotów i 62 tys. euro EBIDTA.