Action przeznaczy zysk za 2021 r. w całości na kapitał zapasowy spółki. Uchwałę w tej sprawie podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy. Tym samym nie będzie dywidendy. W firmie pozostanie 100,98 mln zł jednostkowego zysku netto spółki z Zamienia.

Akcjonariusze kolejny rok z rzędu zdecydowali o pozostawieniu 100 proc. profitów w spółce. Action przyznawał dywidendy do 2016 r., gdy wszedł w sanację.

Spółka nie wyklucza natomiast powrotu do wypłacania dywidend, jeżeli uda się wcześniej spłacić zobowiązania układowe. Przyjęty w układzie z 2020 r. terminarz zakłada spłaty przez ponad 7 lat, jednak w nieco ponad rok Action uregulował już ok. 45 proc. kwoty należności. Do 31 marca br. spłacił 86,3 mln zł długów układowych. Pozostało mu 106,6 mln zł.

W 2021 r. Action osiągnął w ujęciu skonsolidowanym 2,3 mld zł przychodów i 100,86 mln zł zysku netto.