Skup musi zatwierdzić walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zgodnie z projektem uchwały, przygotowanej na WZA (30 września), spółka nabędzie do 20 proc. własnych akcji (prawie 3,3 mln szt.) za nie więcej niż 30 mln zł (zostanie utworzony kapitał rezerwowy na ten cel). Zarząd uzasadnia propozycję niską ceną papierów po ostatnich spadkach. Jego zdaniem nie odpowiada ona wartości godziwej. Program skupu potrwa do września 2016 r.