Action chce zwiększyć pulę środków na skup akcji własnych do 30 mln zł. Nad projektem uchwały w tej sprawie będzie głosować walne zgromadzenie 14 kwietnia br. Aktualny limit wynosi 20 mln zł. Program skupu ruszył w październiku ub.r. Upoważnia zarząd do zakupu własnych papierów spółki do maksymalnie 10 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Spółka od października ub.r. skupuje własne papiery na GPW. Ponadto w ramach programu dwukrotnie z powodzeniem zapraszano akcjonariuszy do sprzedaży po 300 tys. akcji (łącznie 600 tys.)

Obecnie Action w wyniku transakcji w ramach programu skupu, jak i uprzednio nabytych akcji, ma w sumie 5,3038 proc. udziału w kapitale (1,062 mln akcji).

„Kontynuacja skupu ma na celu możliwość realizacji uchwały WZA spółki z poprzedniego NWZA w związku z wykorzystaniem środków przewidzianych w poprzednim NWZA, a nie osiągnięciem ilościowego celu skupu akcji własnych tj. 2 milionów” – uzasadniono w projekcie uchwały o przyznaniu 30-milionowego limitu.

Jednocześnie zauważono, że szacunek wartości netto majątku spółki na jedną akcję wynosi obecnie ok. 25 zł, tj. istotnie więcej niż cena na GPW. W dniu 14 marca br. na zakończenie notowań na warszawskiej giełdzie za papiery Actionu płacono 17,42 zł (gdy rozpoczynał się skup w ub.r., cena wynosiła ok. 13,40 zł, czyli wzrosła o ok. 30 proc.).

Stwierdzono również, że Action posiada wysoką nadwyżkę kapitału własnego w stosunku do skali prowadzonej obecnie działalności, co negatywnie wpływa na stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału i wycenę akcji na GPW.

W styczniu i lutym br. Action szacunkowo zwiększył obroty o 9 – 10 proc. rok do roku – według wstępnych danych.