Action za 100 tys. zł kupił od MW Asset Management 240 udziałów w kapitale zakładowym swojej spółki zależnej Activebrand. Tym samym posiada obecnie 100 proc. udziałów w tym podmiocie.

Nowy biznes od ub.r.

Action w sierpniu ub.r. wszedł we wspólny biznes z MW Asset Management, zawierając umowę inwestycyjną z krakowską spółką i jej podmiotami zależnymi.

Uzgodniono w niej, że Activebrand – dotychczas uśpiona spółka zależna Actionu – wejdzie w nowy biznes: działalność handlową w branży artykułów dla zwierząt, w tym sklep internetowy krakvet.pl.

Zgodnie z kontraktem z sierpnia ub.r. Action zachował 52 proc. udziałów w Activebrand, a 48 proc. objęło MW Asset Management.

Action: korzyści z samodzielnej działalności

Teraz Action zapowiada, że przejmując kontrolę nad 100 proc. udziałów w Activebrand będzie samodzielnie prowadził działalność w ramach sklepu internetowego krakvet.pl. Oferta obejmuje artykuły dla zwierząt domowych. Dystrybutor z Zamienia już wcześniej wziął na siebie logistykę dostaw zamówień.

W ocenie spółki zmiana pozwoli na usprawnienia organizacyjne, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności projektu na rynku artykułów dla zwierząt.

W 2020 r. grupa Action wypracowała ponad 2 mld zł przychodów (z tego ok. 50 proc. w Polsce) i 185 mln zł zysku netto. Wśród obszarów dystrybucji, które w ub.r. rozwinęła spółka z Zamienia, wskazano m.in. poszerzenie oferty spoza sektora IT, w tym produktów zoologicznych.