Grupa Action w III kw. 2020 r. wypracowała zysk netto w wysokości 6,7 mln zł, wobec -4,1 mln zł straty w poprzednim roku.

Wzrost przychodów wyniósł 14 proc., osiągając 464,8 mln zł, przy jednoczesnym spadku kosztów o 12 proc. Ograniczono zarówno koszty sprzedaży jak i ogólnego zarządu.

Rosnąca sprzedaż odbywała się na wyższych marżach niż w ub.r. Marża brutto okazała się większa niż przed rokiem – na poziomie 6,77 proc. wobec 6,01 proc. w III kw. 2019 r.

E-handel poprawia wyniki

Spółka przekonuje, że jest beneficjentem zmian zachodzących na globalnym rynku e-commerce. Zapewnia, że zwiększyła się liczba klientów zarówno w Polsce jak i za granicą.

Istotne znacznie w III kw. br. miała rosnąca sprzedaż eksportowa oraz popyt na sprzęt IT wywołany ograniczeniami związanymi z pandemią. Pozwoliło to osiągnąć pozytywne wyniki finansowe na wszystkich poziomach i poprawić sytuację finansową grupy – informuje zarząd.

Większość przychodów Actionu jest związana ze sprzedażą sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz akcesoriów IT.

Zewnętrzne finansowanie nadal ograniczone

Jak zauważa zarząd, największy wpływ na wyniki III kw. 2020 r. miało trwające postępowanie sanacyjne i związane z tym znaczne ograniczenie finansowania zewnętrznego.

Jak stwierdzono, brak jest ubezpieczenia limitów kredytowych przez ubezpieczycieli dla wszystkich podmiotów grupy Action, co znacznie zmniejszyło wartość nowych (innych niż powstałe przed otwarciem postepowania sanacyjnego) zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

„Jesteśmy gotowi do tego, by po formalnym zakończeniu sanacji znów w pełni rozwinąć żagle. Action jest ważnym ogniwem rynku internetowego i to stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju firmy” – twierdzi Piotr Bieliński, prezes Actionu.

Dwa filary strategii

Według Actionu strategia spółki wypracowana w czasie sanacji opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy to Action Business Center, czyli dystrybucja z wartością dodaną kierowana głównie do klientów w kraju.

Drugi to produkty konsumenckie oferowane sklepom internetowym zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

Integratorzy i detaliści

W ramach Action Business Center spółka dociera do resellerów, integratorów i instalatorów, którzy mogą kompleksowo obsłużyć każdą inwestycję w obszarze serwerów i sieci komputerowych, systemów ochrony i klimatyzacji, a ostatnio również fotowoltaiki.

„Projekt fotowoltaiki w połączeniu z pozostałymi oferowanymi przez nas rozwiązaniami tworzy ekosystem w pełni zautomatyzowanej, eko inwestycji, jaką mogą realizować współpracujący z nami partnerzy biznesowi” – komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes Actionu.

W segmencie produktów konsumenckich Action koncentruje się na rozwoju w krajach Unii Europejskiej, gdzie obsługuje e-handel, wykorzystując swoje zautomatyzowane zaplecze logistyczne.

Na koniec III kw. br. dystrybutor był zatowarowany do wartości 189,2 mln zł. Wartość zapasów zwiększyła się o ok. 35 mln zł wobec końca III kw. 2019 r.

Oczekiwania do końca 2020 r.
Wygląda na to, że to nie koniec optymalizacji kosztów w grupie, bo do końca 2020 r. oczekiwana jest dalsza redukcja. Action będzie dążył także m.in. do rozwoju kanału detalicznego i handlu zagranicznego. Liczy również na rynek energii odnawialnej.

11,5 mln zł zysku po 3 kwartałach

W ciągu 3 kwartałów 2020 r. zysk brutto na sprzedaży grupy Action zwiększył się o 21 proc., do 88,2 mln zł.

Marża brutto w kw. I-III 2020 r. była natomiast niższa o 0,2 pkt wobec analogicznego okresu 2019 r. i wyniosła 6,2 proc. Zysk netto dla akcjonariuszy osiągnął 11,5 mln zł wobec -8,5 mln zł straty przed rokiem.

 Wybrane wyniki grupy Action
w tys. złIII kw. 2020III kw. 2019zmiana rdr%3 kwartały 20203 kwartały 2019zmiana rdr%
Przychody464 807407 16757 64014,21 412 8381 143 022269 81623,6
Koszty operacyjne25 02528 591-3 566-12,576 57585 111-8 536-10,0
EBITDA8 802-2 09110 89317 631-2 01419 645
Zysk netto6 692-4 10910 80111 511-8 53520 046
Źródło: Action