W pierwszym półroczu 2020 r. grupa Action wypracowała 4,82 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom wobec -4,43 mln zł straty w I poł. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 948 mln zł wobec 735,86 mln zł w poprzednim półroczu, co oznacza wzrost o 28,8 proc.

Zysk brutto na sprzedaży był wyższy o przeszło 8 mln zł (+17,4 proc.) niż przed rokiem i wyniósł 56,8 mln zł.

Natomiast marża zysku brutto zmniejszyła się do 6 proc. z 6,6 proc.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były blisko 47 mln zł na plusie wobec ponad 10 mln zł na minusie w ub.r.

Zyskowny II kwartał
Dane za całe półrocze wskazują, że szczególnie zyskowny dla grupy Action był II kw. 2020 r. Po I kw. br. grupa miała 1,59 mln zł zysku netto, czyli zysk w II kw. br. był dwukrotnie wyższy przy sprzedaży większej o ok. 3 proc. niż w I kw. br. (ok. 480 mln zł).

Action w ostatnich latach rozwijał ofertę produktów spoza IT, natomiast nadal produkty IT generują zdecydowaną większość – 93 proc. – przychodów ze sprzedaży grupy. Usługi mają marginalne znaczenie, a ich udział zmniejszył się poniżej 1 proc.

Wartość zapasów spadła o blisko 4 mln zł r/r, do 152,5 mln zł na koniec I półrocza 2020.

Niższe koszty

Do zysków przyczyniło się spore cięcie kosztów sprzedaży i marketingu, które mimo większych obrotów były niższe o blisko 6 mln zł (-14 proc., do 37,3 mln zł) w porównaniu z okresem sprzed roku. O 0,9 mln zł, do ponad 14 mln zł, wzrosły natomiast koszty ogólnego zarządu.

Koszty wynagrodzeń były trochę mniejsze (niecałe 400 tys. zł) niż w ub.r. – płace pochłonęły ponad 20 mln zł w I półroczu, nie licząc ZUS.

Wyniki grupy Action w I poł. 2020 r. vs. I poł. 2019 r.
Przychody: 948 mln zł vs. 735,9 mln zł
Zysk brutto na sprzedaży: 56,8 mln zł vs. 48,4 mln zł
Marża brutto na sprzedaży: 6 proc. vs. 6,6 proc.
Zysk operacyjny: 4,7 mln zł vs. -4,3 mln zł
Zysk netto dla akcjonariuszy: 4,8 mln zł vs. – 4,4 mln zł.

W oczekiwaniu na koniec sanacji

Dla samej spółki Action SA w restrukturyzacji w I poł. 2020 r. kwoty osiągniętej sprzedaży i marży były niemal identyczne jak w grupie. Zysk netto wyniósł 5,2 mln zł w porównaniu do -3,1 mln zł straty przed rokiem. Podobne wartości osiągnięto na poziomie operacyjnym.

Spółka nadal czeka na zakończenie sanacji. Sąd w sierpniu br. zatwierdził układ z wierzycielami, natomiast postanowienie wciąż nie jest prawomocne. Według informacji z ub. tygodnia wpłynęło w tej sprawie zażalenie organów skarbowych.

  

„Jesteśmy zadowoleni z wyników. Pokazują one, że wiemy jak działać na wymagającym rynku w Polsce i zagranicą, by razem z naszymi partnerami osiągać zysk i budować zadowolenie klientów” – komentuje Piotr Bieliński, prezes zarządu Action.

„Action dzięki wdrożeniu założeń planu restrukturyzacyjnego konsekwentnie realizuje strategię wzrostu. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że rynki finansowe mimo braku formalnego zakończenia sanacji otwierają się na współpracę ze spółką, czego przykładem jest podpisana w sierpniu umowa faktoringowa” – komentuje prezes.