Action w I poł. 2022 r. miał 17,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto – według wstępnych, szacunkowych danych. To 3,5 raza mniej (-71 proc. r/r) niż w I poł. 2021 r. (62,3 mln zł). Nieco wyższy w minionym półroczu okazał się natomiast zysk jednostkowy spółki Action SA (19 mln zł).

Wyższa sprzedaż i marża

Zysk brutto na sprzedaży okazał się natomiast wyższy niż przed rokiem o blisko 7 mln zł, dzięki temu marża wzrosła o 0,17 pproc., do 8,73 proc.

Na plusie była również sprzedaż, która zwiększyła się o 5,2 proc. r/r. W pierwszym półroczu tylko w jednym miesiącu, w kwietniu br., Action miał obroty niższe niż rok wcześniej.

Wstępne, szacunkowe dane za pierwsze półrocze 2022 r.

Grupa Kapitałowa Action
Przychody ze sprzedaży: 1 115 263 tys. zł (I poł. 2021 r.: 1 059 184 tys. zł)
Zysk ze sprzedaży: 97 375 tys. zł (I poł. 2021 r.: 90 662 tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (%): 8,73 % (I poł. 2021 r.: 8,56 %)
Zysk netto: 17 759 tys. zł (I poł. 2021 r.: 62 305 tys. zł).

Wstępne dane dla spółki Action SA są podobne, jak dla grupy, za wyjątkiem wyższego zysku.

Action SA jednostkowo
Przychody ze sprzedaży: 1 115 275 tys. zł (I poł. 2021 r.: 1 058 956 tys. zł).
Zysk ze sprzedaży: 97 177 tys. zł (I poł. 2021 r.: 90 022 tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (%): 8,71 % (I poł. 2021 r.: 8,50 %)
Zysk netto: 19 032 tys. zł (I poł. 2021 r.: 62 739 tys. zł).

Ostateczne wyniki finansowe Action poda w raporcie półrocznym 2022 28 września br.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w prognozie z czerwca br. przewidywał, że w całym 2022 r. Action zwiększy sprzedaż o 7 proc. wobec 2021 r. (do 2,46 mld zł), natomiast spodziewał się mniejszego zysku netto, który miał wynieść 58,5 mln zł.

Zatem jeśli chodzi o zysk, po pierwszym półroczu Action zrealizował 30 proc. z tej prognozy oraz 45 proc. pod względem przychodów.

W ocenie DM BOŚ rosnącej sprzedaży Actionu powinna sprzyjać ekspansja geograficzna (większość przychodów już osiąga za granicą) i wchodzenie na nowe platformy e-commerce (Action jest już obecny m.in. na Allegro, Mall, Shopee i planuje co kwartał wchodzić na kolejną platformę).