Action uzyskał 21 mln zł odnawialnej linii na wystawianie gwarancji bankowych i otwieranie akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym w banku Pekao SA. Strony podpisały w tej sprawie aneks do umowy z 2017 r.

Linia jest przeznaczona na gwarancje zabezpieczające zapłatę za towary lub usługi kupione od dostawców Actionu, oraz gwarancje dla CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych w Genewie) do 0,5 mln dol., a także akredytyw dokumentowych, dotyczących zapłaty za zakupione od dostawców Action towary lub usługi.

Okres ważności gwarancji na rzecz dostawców oraz dla akredytyw jest roczny (do 31.01.2021 r.), a dla CERN-u trzyletni.