W 2014 r. Action kolejny rok z rzędu ogłosił rekordowe przychody i zysk netto – w ujęciu skonsolidowanym wyniosły one odpowiednio 5,445 mld zł i 69,92 mln zł, czyli niemal tak jak w prognozie (5,45 mld zł i 70,85 mln zł). W porównaniu do 2013 r. oznacza to wzrost o 14,7 proc. i 13,5 proc. Wynik działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 92,33 mln zł (+12,5 proc.). Niższą dynamikę wzrostu niż roczna średnia odnotowano natomiast w IV kw. 2014 r. – przychody wyniosły 1,632 mld zł (+9,7 proc.), a zysk netto – 21,3 mln zł (+9,9 proc.). Wzrost w Polsce w ostatnim kwartale roku wyniósł 2,5 proc.

Prezes Piotr Bieliński zaznacza, że kilkunastoprocentowy wzrost obrotów w ub.r. to sporo w skali biznesu firmy (ok. 800 mln zł więcej niż 2013 r. – choć warto zwrócić uwagę, że wzrost w 2013 r. do 2012 r. wyniósł ponad 1,2 mld zł przychodu). Podkreśla, że sytuacja w branży nie była łatwa – polski rynek nie rośnie, co gorsza brak jest urządzeń, które mogłyby pobudzić sprzedaż konsumencką.

– Zostały smartfony, ale problemem jest to, że są coraz tańsze – zauważa szef firmy. Ponadto według niego marże drenują firmy wykorzystujące karuzele VAT. Spółka liczy na to, że wprowadzenie odwrotnego obciążenia, co już dwukrotnie przesuwano (nowy termin to 1 lipca br.) poprawi sytuację takich dystrybutorów jak Action.

– Odwrócony VAT oczyści rynek. Szybko zweryfikuje innych graczy. Moim zdaniem marże wzrosną – prognozuje Piotr Bieliński. 

W Actionie średnia marża brutto na sprzedaży spadła z 6,3 proc. w 2013 r. do 6,0 proc. w 2014 r. Odwrotne obciążenie obejmie telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Szef Actionu poinformował, że spółka przygotowuje się na nowe regulacje od kilku kwartałów, eliminując z obrotu brokerkę.

 

Większe zapasy

W ub.r. poszły w górę koszty finansowe grupy, co zarząd wyjaśnia głównie inwestycją w nowy magazyn (ponad 50 mln zł) i kosztami związanymi z działalnością w Niemczech. Wskaźnik rotacji magazynu wydłużył się z 30,3 dnia w 2013 r. do 39,3 dni w 2014 r., co według Andrzeja Białego, dyrektora finansowego Actionu, jest głównie wynikiem wzrostu zapasów sprzętu związanych z umową z Samsungiem (obejmuje Digital Signage i telewizji hotelowej) oraz przygotowaniem do dużych przetargów. Łączna wartość towaru na koniec ub.r., który nie został zafakturowany to 52 mln zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły -81,8 mln zł, na sporym minusie (-62,1 mln zł), były także przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej. Szef finansów Actionu przekonuje, że taka sytuacja jest przejściowa (np. nie powtórzą się tak duże wydatki na nowy magazyn), zaznacza, że firma nie stara się na siłę poprawić bilansu faktoringiem (jego wartość na koniec roku wyniosła 42 mln zł). Action miał na koniec roku znacznie więcej gotówki niż rok wcześniej – 114,3 mln zł wobec 37,7 mln zł. Według Andrzeja Białego grupa trzyma gotówkę w złotych, natomiast znaczące kredyty zaciąga w obcych walutach, co jest korzystne ze względu na różnicę oprocentowania.

 

Rozwojowe rynki: od telefonów do przetargów

Zarząd informuje, że wyniki w 2014 r. to efekt rozwoju wszystkich kanałów sprzedaży w Polsce oraz ekspansji zagranicznej. Wśród najważniejszych segmentów wskazano GSM. Action sprzedaje sprzęt do wszystkich kanałów (telekomy, sieci handlowe, korporacje, dealerzy), dostarcza akcesoria do 2 dużych operatorów, rozmawia z dwoma kolejnymi. Według Sławomira Harazina, wiceprezesa polskiej spółki i szefa Action Europe, sprzęt GSM chętniej zamawiają w dystrybucji korporacje, chcąc uniezależnić się od operatorów.

Innym ważnym kierunkiem rozwoju jest Digital Signage. W końcu ub.r. Action podpisał strategiczną umowę z Samsungiem obejmującą ofertę DS i obecnie pracuje nad budową kanału sprzedaży, trwają szkolenia. Według Actionu rynek urośnie wielokrotnie – w Europie Środkowej jego nasycenie jest 3 razy mniejsze niż potencjał liczony wartością produkcji.

–- Systemy prezentacji stanowią przyszłość komunikacji marketingowej, która jest w polu zainteresowania niemal każdego naszego klienta – twierdzi Sławomir Harazin.

Broadliner umacnia się jako dostawca towaru do sieci handlowych. Zawarł międzynarodową umowę z Tesco, obejmującą Polskę, Czechy, Węgry, Słowację. W IV kw. 2014 r. wzrost sprzedaży w kanale retail wyniósł 17 proc. Dostawy do sieci Media Saturna zwiększyły się o 100 proc. W grupie produktów GSM wzrost wyniósł 134 proc. 

Tak jak w poprzednich kwartałach, Action stawia na RTV i AGD. W 2014 r. wzrost sprzedaży tych produktów wyniósł 80 proc. Według Sławomira Harazina włączają je do oferty sprzedawcy z branży komputerowej.

– Nasi resellerzy IT zaczynają kupować coraz więcej RTV i AGD – twierdzi Sławomir Harazin. Duże wzrosty sprzedaży broadliner odnotował w swojej sieci franczyzowej Specjaliści RTV/AGD, która skupia drobnych sprzedawców specjalizowanych w tym sprzęcie.

W opinii wiceprezesa przyszłością branży dystrybucyjnej jest także kanał enterprise, ponieważ infrastruktura informatyczna będzie wymagała coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dział Action Enterprise w 2014 r. miał 1,9 tys. partnerów. Zgodnie z trendem na tym rynku rozbudowuje inżynierskie wsparcie sprzedaży.

– Kładziemy duży nacisk na rozwój wszystkich kanałów sprzedaży w Polsce – podkreśla Sławomir Harazin.

Broadliner jest coraz bardziej aktywny na rynku przetargów, starając się o wielomilionowe kontrakty. Łączna wartość przetargów wygranych w 2014 r. wyniosła 250 mln zł, z czego realizacja o wartości 57 mln zł zostało przesunięte na 2015 r. Według szefów Actionu potencjał tego rynku jak i rozwiązań Digital Signage pokazują przetargi w PKP i łącznej wartości 800 mln zł. Action wraz z konsorcjum w jednym z projektów złożył ofertę rozwiązań DS za 360 mln zł, jednak ze względu na koszt większy od zakładanego przez PKP nie wyłoniono wykonawcy. Możliwe, że postępowanie zostanie wznowione.

 

Niemiecki biznes: na zero w 2015 r.

Wobec stagnacji na polskim rynku do priorytetów Actionu należy rozwój za granicą. 

– Nie interesują nas małe i średnie rynki – podkreślił Piotr Bieliński. Jednym z filarów rozwoju grupy jest niemiecka spółka Action Europe. W 2014 r. jej obroty wyniosły 105 mln euro, czyli mniej, niż przewidywano (po I poł. br. spodziewane przychody za cały rok miały sięgnąć 138 mln euro). Strata liczona w polskiej walucie wyniosła ok. 9 mln zł. Taki wynik szefowie spółki wyjaśniają koncentracją na marży, a nie na obrotach i uczeniem się biznesu na niemieckim rynku. Koszty inwestycji okazały się wyższe, niż wcześniej przewidywano. Wymieniono członków zarządu i prokurentów Action Europe, spółka ma nowego dyrektora sprzedaży, doszło do roszad personalnych w działach. Wiceszef Actionu zapewnia, że te posunięcia przyniosły efekt – w I kw. wzrost obrotów Action Europe wyniósł ponad 50 proc. rok do roku. Plan obrotów na 2015 rok to 180 mln euro. 

– Po dwóch miesiącach tego roku jestem przekonany, że nam się uda – mówi Sławomir Harazin. Według niego spółka przeszła ewolucję od modelu biznesowego brokera do nowoczesnego dystrybutora. Pod koniec 2014 r. miała 4,5 tys. klientów.

W I kw. br. przewidywana strata Action Europe to 400 – 500 tys. zł. Dla porównania w IV kw. ub.r. było ok. 500 tys. euro na minusie, na co złożyły się koszty odpraw i 100 tys. euro ubezpieczenia należności. Andrzej Biały zaznaczył, że spółka nie ma już problemów z limitami ubezpieczeniowymi, które w ub.r. ograniczały obroty. 

Wynik netto Action Europe w 2015 r. zgodnie z planem zarządu powinien zamknąć się w okolicach zera, dokładniej spółka liczy na ok. 1 mln zł zysku. 

W przypadku innej dużej niemieckiej inwestycji Actionu, platformy e-commerce Lapado, która obsługuje klientów z 6 krajów zachodniej Europy, obroty w 2014 r. wyniosły w przeliczeniu ok. 250 mln zł. Według szefa Actionu wynik netto był na niewielkim minusie.

 

Nowy magazyn: nie tylko dla IT

W rozwoju biznesu Actionu ma pomóc nowy magazyn, który jest już gotowy do pracy. Od 1 kwietnia będą wysyłane z niego pierwsze paczki. Inwestycja radykalnie zwiększy możliwości logistyczne broadlinera – umożliwi wysyłanie 100 tys. paczek dziennie (wobec 45 tys. do tej pory). Liczba SKU zwiększy się do ponad 50 tys. (z 18 tys.). Prezes Bieliński poinformował, że spółka rozmawia z dużymi graczami na temat obsługi logistycznej. Aby wykorzystać w pełni moce przerobowe magazynów, broadliner będzie współpracował z firmami z różnych branż. – Nasza dochodzi już do sufitu – wyjaśnia szef Actionu.

Jako kierunki rozwoju grupy w Polsce zarząd wskazał e-commerce, development gier, logistykę, B2B, RTV/AGD i nowe kategorie produktowe.