Action w I poł. 2019 r. wypracował 735,85 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 5,6 proc. (ponad 43 mln zł) mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Zysk brutto na sprzedaży spadł o 21 proc. (tj. 13 mln zł), do 48,35 mln zł, co przełożyło się na zmniejszenie marży z 7,87 proc. do 6,57 proc.

Grupa ograniczyła natomiast stratę netto przypadającą akcjonariuszom z 7,36 mln zł przed rokiem do 4,43 mln zł w I poł. br. Proporcjonalnie poprawił się wynik operacyjny, do 4,32 mln zł na minusie.

Do lepszego bilansu na tych poziomach przyczyniły się niższe koszty grupy. Mocno zredukowano je zwłaszcza na sprzedaży i marketingu – o blisko 27 proc. wobec I poł. ub.r. (czyli ponad 15 mln zł), do 43,15 mln zł.

W ocenie zarządu największy wpływ na wyniki pierwszego półrocza 2019 r. miało przede wszystkim w dalszym ciągu trwające postępowanie sanacyjne i związane z tym ograniczenie finansowania zewnętrznego – w relacjach handlowych główną formą płatności jest przedpłata. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki wynikające z wymagającego otoczenia rynkowego oraz brak przełomowych innowacji w branży – stwierdzono w raporcie finansowym.

"Realny potencjał" w wyniku Action

"Wyniki finansowe za pierwsze półrocze tego roku potwierdzają, że idziemy zgodnie z opublikowaną prognozą. Dodatni wynik EBITDA dla Action S.A., a więc zrestrukturyzowanego podmiotu, pokazuje realny potencjał do generowania przychodu w kolejnych okresach sprawozdawczych, co ważne – na nowym modelu biznesowym, który wypracowaliśmy w ramach sanacji. Na uwagę zasługuje również wysoka marża brutto dla całej grupy, która wyniosła w pierwszym półroczu 2019 r. 6,57 proc. i jest dowodem na skuteczność naszego biznesu." – przekonuje Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Action.

W pierwszym półroczu 2019 r. Action SA w restrukturyzacji osiągnął jednostkowo 737,67 mln zł przychodów i 48,13 mln zł zysku brutto (6,5 proc. marży).

Spółka ponad 20-krotnie poprawiła bilans operacyjny i wynik netto, w obu przypadkach schodząc z blisko 33 mln zł strat w I poł. ub.r. do 1,5 mln zł na minusie w I poł. br.

W całym 2019 r. Action prognozuje jednostkowo 1,592 mld zł przychodów ze sprzedaży (czyli po I półroczu spółka wypracowała 46 proc. kwoty prognozowanej na cały rok), 106,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (6,7 proc. marży), zysk operacyjny 4,2 mln zł, zysk brutto 4,1 mln zł, a EBIDTA powinna wynieść 12,77 mln zł.

W kolejnych latach prognoza zakłada kontynuowanie stabilnego zyskownego biznesu do 2028 r.

"Jest to horyzont czasowy wystarczający do spłaty 240 mln zł długu restrukturyzacyjnego" – przekonuje zarząd w sprawozdaniu.

Action liczy na głosowanie nad układem w tym roku

Wiceprezes Sławomir Harazin przypomina, że w wakacje spółka zawarła porozumienie z wierzycielami dotyczące ostatecznego kształtu propozycji układowych. Zostały złożone w sądzie w sierpniu br.

Wierzyciele, z którymi porozumiał się Action, w głosowaniu nad układem zobowiązali się poprzeć propozycje spółki.  

"W sądzie jest wynegocjowana z częścią wierzycieli jedna wersja propozycji, która będzie przedmiotem głosowania. Liczymy, że odbędzie się ono jeszcze w tym roku. Obecnie czekamy na dopełnienie kilku formalności ze strony sądu, by móc rozpocząć wysyłkę dokumentacji do głosowania naszym wierzycielom." – wyjaśnia wiceszef spółki.

Głosowanie nad układem odbędzie się korespondencyjnie. Cała procedura potrwa do 3 miesięcy.

W drugim półroczu br. grupa oczekuje zwiększonego popytu związanego z sezonowością sprzedaży i pozyskiwaniem nowych partnerów, a także istotną zmianą strategii zarządzania grupą, które – jak uważa zarząd, powinny przynieść dalsze efekty w III i IV kw. 2019 r.