Grupa Action w styczniu 2021 r. osiągnęła szacunkowo 158 mln zł obrotów – według wstępnych danych. Wobec stycznia 2020 r. (149 mln zł) obroty zwiększyły się o 6 proc.

Oznacza to znaczny spadek dynamiki wzrostu sprzedaży grupy w ujęciu rok do roku. W grudniu 2020 r. obroty grupy Action wzrosły o 26 proc. rok do roku (do 222 mln zł), a w listopadzie 2020 r. poprawa wyniosła 36 proc. (228 mln zł).

W porównaniu z poprzednimi miesiącami w styczniu 2021 r. wyższa była natomiast marża – ok. 7,1 proc.

W grudniu 2020 r. marża grupy sięgnęła szacunkowo ok. 6,3 proc., a w listopadzie ub.r. – ok. 6,4 proc.

Przed rokiem, w styczniu 2020 r., Action wypracował ok. 6,3 proc. marży.