W Cyber Protect zintegrowano kilka funkcji zapewniających szeroko rozumiane bezpieczeństwo cyfrowych danych: tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych po awarii, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, ocena podatności na zagrożenia, zarządzanie aktualizacjami aplikacji, monitorowanie wydajności i stanu pracy stacji roboczych, zdalne zarządzanie nimi oraz szeroko rozumiane raportowanie.

Bardzo ważną cechą Acronis Cyber Protect jest unifikacja. Dzięki temu oprogramowaniu na urządzeniach końcowych instalowany jest tylko jeden agent, użytkownik musi nauczyć się tylko jednego interfejsu, zaś administrator ma tylko jedną konsolę zarządzania. Korzystny jest też model licencjonowania. Wysoki poziom integracji między usługami oraz związane z nim współużytkowanie zebranych danych i automatyzacja działań przekładają się na znaczną poprawę bezpieczeństwa urządzeń końcowych.

Acronis podjął wiele działań, których celem było ułatwienie użytkownikom sprostanie wyzwaniom związanym z praktykowanym obecnie modelem zdalnej pracy. Udostępniono prekonfigurowane plany dotyczące zabezpieczania urządzeń stosowanych do pracy zdalnej. Wprowadzono także natywną funkcję wirtualnej sieci VPN, zapewniono bezpieczną synchronizację plików oraz zdalne czyszczenie danych.

Oprócz rozbudowanej funkcjonalności narzędzia Acronis Cyber Protect, co ułatwia zarządzanie tak rozproszoną infrastrukturą, producent zapewnił wsparcie finansowe. Jeżeli użytkownik chwilowo nie będzie w stanie dokonać opłaty za usługę, zachowane zostaną jego kopie zapasowe oraz dostęp do nich. Wprowadzono także promocję dla nowych klientów, w ramach której do końca lipca br. pakiet Acronis Cyber Protect jest dostępny w cenie oferowanego już wcześniej rozwiązania Acronis Cyber Backup (wszystkie jego funkcje zapewnione są także w Cyber Protect).

Obecnie oprogramowanie Acronis Cyber Protect dostępne jest w języku angielskim, a premiera wersji lokalnych przewidziana jest na drugą połowę 2020 r. Rozwiązanie to na razie mogą wdrażać u swoich klientów dostawcy usług zarządzanych, zaś premiera wersji przeznaczonej do instalacji bezpośrednio w firmach zaplanowana jest na III kwartał br.

 

Cyber Protect Dashboard