VmProtect 7 umożliwia między innymi tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych z VMware vCenter, replikację maszyny wirtualnej na innym hoście i odzyskiwanie elementów programu Microsoft Exchange. 

Dzięki integracji z VMware Center administrator może zarządzać wszystkimi zadaniami przy użyciu jednej konsoli. Podczas replikacji zapewniono ciągłość pracy na serwerach rezerwowych i powrót do działania po awarii, a także możliwość uruchamiania maszyny wirtualnej bezpośrednio z jej kopii zapasowej. W przypadku całkowitej awarii serwera, funkcja odzyskiwania systemu od podstaw (bare metal recovery) pozwala na odtworzenie całej maszyny na innym sprzęcie. Nowy vmProtect 7 eliminuje konieczność tworzenia oddzielnego backupu dla programu Microsoft Exchange (odzyskana zostanie cała baza danych lub tylko wybrane elementy). Z pomocą programu użytkownik może wdrożyć zautomatyzowany plan odzyskiwania po awarii (Disaster Recovery Plan).

Cena pakietu: 475 euro za 1 procesor (1971 zł po kursie 4,15 zł za 1 euro).