Adobe Systems udostępniła bezpłatnie na stronie www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html pełną wersję Acrobat Reader dla Palm OS. Jest ona oferowana w wersji angielskojęzycznej dla platform Windows 98/2000/Me/NT 4.0 (użytkownicy muszą mieć Palm Desktop w wersji 3.0.1 lub nowszej) oraz dla urządzeń Palm Powered z systemem Palm OS 3.1 lub nowszym. Wymagane jest też minimum 200 kB dostępnej pamięci. Producent zapowiada wprowadzenie także innych wersji językowych oraz wersji dla komputerów Macintosh.