Minione trzy miesiące dużych zakupów PC do zdalnej pracy i nauki ożywiły biznes Acera. W II kw. 2020 r. zysk netto tajwańskiego producenta wyniósł w przeliczeniu ok. 39 mln dol., co oznacza niemal 3-krotny wzrost (+192 proc.) wobec II kw. 2019 r. Natomiast w porównaniu z I kw. 2020 r. profit zwiększył się ponad 2-krotnie (+114 proc.).

Przychody korporacji wyniosły ok. 2,23 mld dol. (+19 proc. r/r). Marża brutto wzrosła nieznacznie, z 10,8 proc. do 10,9 proc., natomiast marża operacyjna osiągnęła rekordowy poziom 3,2 proc. (rok wcześniej 1,1 proc.). Rentowność netto w tajwańskiej walucie to 1,8 proc. w II kw. br.

Wśród liderów wzrostu zysku w II kw. br. był Acer Synergy Tech (+88 proc.), utworzona w 2017 r., spółka z grupy specjalizująca się w usługach IT, w tym integracji i utrzymaniu infrastruktury, oraz Acer Cyber Security (+24 proc.).

W całym pierwszym półroczu 2020 zysk netto Acera wyniósł ok. 57 mln dol. (+57 proc. r/r).