Jim Wong zapowiedział, że Acer będzie pracował nad wyraźnym zróżnicowaniem pozycjonowania marek i skoncentruje się, jak to określił nowy szef firmy, „na opracowywaniu selektywnych modeli na potrzeby urządzeń przenośnych, tak aby stworzyć solidny fundament przyszłego rozwoju”. Firma ma bardziej zdecydowanie wkroczyć na rynek tabletów i smartphonów, aczkolwiek core biznesem pozostanie sprzęt PC.

Pozycję producenta mają wzmocnić zmiany organizacyjne – zapowiedziano zacieśnienie współpracy między działami firmy, uproszczenie procesów pracy i wzmocnienie kierownictwa.

Wong pracuje w Acerze od roku 1986. Zajmował się m.in. sprzedażą, marketingiem, projektowaniem produktów. W 2001 r. przejął odpowiedzialność za grupę ITGO, a w roku 2005 został mianowany wiceprezesem spółki. Jim Wong jest absolwentem matematyki na uniwersytecie Soochow na Tajwanie, uzyskał także dyplom MBA na Emory University w USA.