Według ‚Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2013’ w ub.r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła 6 śledztwa z art. 267, 269, 269a i 287 k.k. W sprawach związanych z cyberprzestępczością. Podejrzane były 2 osoby – z art. 268 i 287 k.k. W 2012 r. ABW w toku było 7 śledztw w takich sprawach. 

Z kolei policja wszczęła 129 postępowań z artykułów dotyczących cyberprzestępczości. Dla porównania w 2012 r. było ich 84, a w 2011 r. – 64. Liczba stwierdzonych przestępstw z ww. artykułów wyniosła 132 w 2013 r., w 2012 r. – 74, a w 2011 r. – 62.

Za oszustwo komputerowe gospodarcze (art. 287 k.k.) w 2013 roku w sądach rejonowych skazano 47 osób. Kary pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 39 osób (w tym w zawieszeniu 34). Ponadto wyroki usłyszało 18 osób w sprawach związanych z niszczeniem albo uszkadzaniem danych cyfrowych, w tym 8 otrzymało kary więzienia w zawieszeniu. Za zakłócanie pracy systemu komputerowego albo sieci skazano 5 osób, w tym 4 na kary „w zawiasach”.

Sygnały o zagrożeniu bezpieczeństwa w sieciach informatycznych administracji – 18,3 tys. alarmów – odnotował CERT – Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, działający w ramach ABW. Według CERT najpoważniejszymi zagrożeniami w najbliższym czasie są botnety, błędy urządzeń sieciowych, m.in. serwerów Open DNS, podmiany zawartości witryn internetowych, ataki ukierunkowane na administrację państwową, np. w celu kradzieży informacji.

Służba Celna w ub.r. w sieci koncentrowała się na zwalczaniu nielegalnego internetowego handlu wyrobami tytoniowymi i hazardu. Zatrzymano 572 terminale internetowe do gry na automatach.