Also Holding wypłaci dywidendę wyższą o 0,50 CHF niż rok wcześniej. Wyniesie 3,75 CHF na akcję – taką uchwałę podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy, przychylając się do propozycji rady dyrektorów korporacji. Od 2012 r. dywidenda dla udziałowców Also Holding wzrosła już ponad 4-krotnie.

Wyjątkowo wysoką dywidendę w tym roku Also wyjaśnia rekordowymi wynikami. W 2020 r. zysk netto grupy wzrósł o blisko 30 proc., do 130 mln euro. Przychody zwiększyły się o ponad 11 proc., do 11,9 mld euro.

Walne zatwierdziło wszystkie propozycje rady dyrektorów, w tym raport roczny 2020. Udzieliło absolutorium zarządowi grupy i członkom rady dyrektorów.

Członkowie rady dyrektorów: Peter Athanas, Walter P. J. Droege, Rudolf Marty, Frank Tanski, Ernest-W. Droege i Gustavo Möller-Hergt zostali potwierdzeni na kolejny rok na swoich stanowiskach.
Ponadto akcjonariusze zatwierdzili ponowny wybór CEO Gustavo Möller-Hergta na przewodniczącego rady dyrektorów.

„Zdalna rzeczywistość” motorem wzrostu branży IT

W ocenie CEO widać oznaki trwałego i zyskownego wzrostu w przyszłości. Kluczowa jest widoczna już teraz „zdalna rzeczywistość” (remote reality), kluczowa cecha „nowej normalności” (next normal), jaka ukształtowała się w wyniku pandemii na kolejne lata.

„Trend w kierunku zdalnej rzeczywistości w nowej normalności jest ważnym czynnikiem wzrostu dla branży IT i oferuje nam doskonałe możliwości rozwoju. W 2021 r. będziemy konsekwentnie realizować naszą strategię wzrostu, koncentrując się na ekspansji regionalnej i kompetencjach technologicznych” – zapowiada Gustavo Möller-Hergt.