ABC Data SA zostanie sprzedana za 147,6 mln zł. Taką cenę zaakceptowała 17 czerwca rada nadzorcza spółki. Umowy sprzedaży dystrybutora, a także spółki ABC Data Marketing, zostaną zawarte 1 lipca. Taką datę przejęcia biznesu grupy podało wcześniej Also Holding.

Przedmiotem transakcji są również m.in. udziały w podmiotach zależnych: S4E, iSource oraz w spółkach ABC Daty w regionie CEE. Kupującym będzie Roseville Investments (BidCo), firma kontrolowana przez szwajcarskiego dystrybutora. Cena jest wyższa, niż uzgodniona wstępnie w umowie ramowej z grudnia 2018 r. – wówczas było to 141 mln zł za ABC Data SA. Cena za ABCD Marketing ustalona w umowie ramowej to 35 mln zł. 

Niedawno zostały spełnione warunki przejęcia. Zakończono wezwanie na akcje, Roseville uzyskał bezwarunkową zgodę organów antymonopolowych na przejęcie, w tym akceptację Komisji Europejskiej. ABC Data przy udziale Roseville zawarła z instytucjami finansowymi (bankami, ubezpieczycielami, firmami faktoringowymi) porozumienia o warunkowym przeniesieniu praw i obowiązków z umów dotyczących finansowania działalności spółki, w celu zapewnienia przedłużenia finansowania dla BidCo. 

Also weszło do Polski w 2015 r. poprzez zakup PC Factory. Przejmując ABC Datę wdraża regionalne plany. Holding postawił na ekspansję w krajach CEE i budowę silnej pozycji na kontynencie. Dzięki akwizycji polskiej grupy i innym zakupom w regionie holding będzie obecny w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

MCI, które dotychczas kontrolowało ABC Datę, przejęło dystrybutora na początku 2008 r. od Actebis.